Contact us.

Kontakt

Bussiness card

Firma oziroma ime: AIRPASS d.o.o.
Zakoniti zastopnik: g. Miloš Vujadinovič
Davčna številka: SI37864874
Matična številka: 5923719
Naslov: Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana
Telefonska številka: 01/ 430 7000
Številka telefaksa: 01/ 430 7100
Elektronski naslov: avio@airpass.eu, Splet: www.airpass.eu
Število redno zaposlenih: 13
Transakcijski račun odprt pri NLB d.d.: 02010-0018171558
Osnovni kapital: EUR 188.000,00

Contact

Če želite ponudo za poslovna potovanja Airpass American Express, si prosimo vzamite kratek čas in izpolnite nekaj podatkov. Predstavnik Airpass American Express vas bo kontaktiral v roku 24 ur:

Some of the entered fields are empty or not correct!

Contact

Company Airpass d.o.o.
Vošnjakova ul. 16
1000 Ljubljana
Slovenia

Working Time:
Mon-Fri: 08.30-18.00 (CET)
Closed on Saturday, Sunday and public holidays

Tel: +386 (0)1 430 7000
Fax: +386 (0)1 430 7100
E-mail: